การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 54

(The 54th General Border Committee Meeting between Thailand and Malaysia)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

Untitled 1